prsten_top
prsten_top

o nás

Dostali jste se díky ztrátě zaměstnání, onemocnění nebo v důsledku nepředvídatelných životních situací do finanční tísně?

Nestíháte splácet své dluhy?

Jste neustále atakováni věřiteli, různými inkasními agenturami či dokonce jsou již proti Vám nařízeny exekuce?

Uvažujete o osobním bankrotu a oddlužení, ale nevíte, co přesně to obnáší a jak si příslušnou žádost podat?

Pak jste na správném místě.

Advokátní kancelář JUDr. Dana Zwieba Vám nabízí služby, které Vám vaši situaci pomohou řešit.

proč má návrh na povolení oddlužení sepsat naše advokátní kancelář?

„!!!POZOR!!! Od 1. 1. 2017 smí být návrh na oddlužení podán pouze advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správcem nebo právnickou osobou akreditovanou ministerstvem. Návrh podaný jinou osobou (dlužníkem) soud odmítne!!!“

Naše advokátní kancelář se pohledávkám věnuje řadu let. Dokážeme se proto vžít jak do myšlení věřitelů, tak dokážeme pochopit, jak se cítí dlužníci – lidé, kteří ví, že dluží, ale přes veškerou snahu není v  jejich silách dluhy uhradit.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, máte jistotu, že se Vašemu problému bude věnovat kvalifikovaný advokát, který své práci rozumí a který se, na rozdíl od různých pochybných oddlužovacích společností řídí advokátní etikou.

Sepsat insolvenční návrh a řádně doložit všechny přílohy, kterých je opravdu mnoho, je obtížná věc, kterou většina lidí sama nezvládne. Na trhu působí řada subjektů, které nabízí lidem v dluzích pomoc. Buďte však při výběru osoby, která nabízí takovou pomoc obezřetní. Pouze advokát je oprávněn poskytovat právní služby a za takovou činnost nese zákonnou odpovědnost.

Internet je plný příběhů lidí, kteří svůj osud spojili s různými oddlužovacími společnosti, a výsledek byl takový, že jejich dluhy ještě narostly.

To se Vám u nás stát nemůže. Pokud nám pravdivě sdělíte příslušné informace a nic nám nezamlčíte, tak u nás máte jistotu, že Vám ZDARMA sdělíme, jaká je Vaše situace a jaké jsou Vaše reálné možnosti.

Pokud se rozhodnete využít možnosti k sepsání návrhu na oddlužení, máte jistotu, že Vámi zaplacená cena za naše služby bude konečná.

Našim krédem je kvalita, profesionalita a lidský přístup.

Proč má návrh na povolení oddlužení vyhotovit naše advokátní kancelář?

 

o nás

Dostali jste se díky ztrátě zaměstnání, onemocnění nebo v důsledku nepředvídatelných životních situací do finanční tísně?

Nestíháte splácet své dluhy?

Jste neustále atakováni věřiteli, různými inkasními agenturami či dokonce jsou již proti Vám nařízeny exekuce?

Uvažujete o osobním bankrotu a oddlužení, ale nevíte, co přesně to obnáší a jak si příslušnou žádost podat?

Pak jste na správném místě.

Advokátní kancelář JUDr. Dana Zwieba Vám nabízí služby, které Vám vaši situaci pomohou řešit.

proč má návrh na povolení oddlužení sepsat naše advokátní kancelář?

„!!!POZOR!!! Od 1. 1. 2017 smí být návrh na oddlužení podán pouze advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správcem nebo právnickou osobou akreditovanou ministerstvem. Návrh podaný jinou osobou (dlužníkem) soud odmítne!!!“

Naše advokátní kancelář se pohledávkám věnuje řadu let. Dokážeme se proto vžít jak do myšlení věřitelů, tak dokážeme pochopit, jak se cítí dlužníci – lidé, kteří ví, že dluží, ale přes veškerou snahu není v  jejich silách dluhy uhradit.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, máte jistotu, že se Vašemu problému bude věnovat kvalifikovaný advokát, který své práci rozumí a který se, na rozdíl od různých pochybných oddlužovacích společností řídí advokátní etikou.

Sepsat insolvenční návrh a řádně doložit všechny přílohy, kterých je opravdu mnoho, je obtížná věc, kterou většina lidí sama nezvládne. Na trhu působí řada subjektů, které nabízí lidem v dluzích pomoc. Buďte však při výběru osoby, která nabízí takovou pomoc obezřetní. Pouze advokát je oprávněn poskytovat právní služby a za takovou činnost nese zákonnou odpovědnost.

Internet je plný příběhů lidí, kteří svůj osud spojili s různými oddlužovacími společnosti, a výsledek byl takový, že jejich dluhy ještě narostly.

To se Vám u nás stát nemůže. Pokud nám pravdivě sdělíte příslušné informace a nic nám nezamlčíte, tak u nás máte jistotu, že Vám ZDARMA sdělíme, jaká je Vaše situace a jaké jsou Vaše reálné možnosti.

Pokud se rozhodnete využít možnosti k sepsání návrhu na oddlužení, máte jistotu, že Vámi zaplacená cena za naše služby bude konečná.

Našim krédem je kvalita, profesionalita a lidský přístup.

Proč má návrh na povolení oddlužení vyhotovit naše advokátní kancelář?

 

 

co je oddlužení?

„!!!POZOR!!! Od 1. 1. 2017 smí být návrh na oddlužení podán pouze advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správcem nebo právnickou osobou akreditovanou ministerstvem. Návrh podaný jinou osobou (dlužníkem) soud odmítne!!!“

Oddlužení, je zákonný způsob řešení všech dluhů, které máte, kdy tyto dluhy mají za následek osobní bankrot, tedy stav, kdy své dluhy nestíháte platit včas, nebo vůbec.

Základní princip oddlužení spočívá v ukončení vymáhání všech dluhů. Pokud soud uzná, že jste v osobním bankrotu a následně povolí tento stav řešit formou oddlužení, věřitelé musí své pohledávky přihlásit a tyto přihlášené pohledávky jsou pak v rámci oddlužení hrazeny.

Výše měsíčních splátek je ovlivněna zejména Vašimi příjmy a výši nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka se odvíjí od počtu osob, ke kterým ze zákona máte vyživovací povinnost (manželka/manžel, nezaopatřené děti, atd).

Hrazení pak probíhá buď prodejem Vašeho majetku, nebo – a o to většina lidí usiluje – splátkami, kdy za pět let musíte uhradit alespoň 30% všech dluhů. Pokud do pěti let uhradíte alespoň 30% svých dluhů, soud rozhodne, že zbytek dluhů nemusíte platit. Jste oddluženi a staří věřitelé již nemohou dluhy více vymáhat.

Pokud máte nejasnosti, přejděte na nejčastější otázky nebo nám napište.

Pokud máte otázky nezodpovězené v „Nejčastější otázky“ , kontaktuje nás, nebo osobně navštivte.

Návrh na oddlužení.

 

 

co je oddlužení?

„!!!POZOR!!! Od 1. 1. 2017 smí být návrh na oddlužení podán pouze advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správcem nebo právnickou osobou akreditovanou ministerstvem. Návrh podaný jinou osobou (dlužníkem) soud odmítne!!!“

Oddlužení, je zákonný způsob řešení všech dluhů, které máte, kdy tyto dluhy mají za následek osobní bankrot, tedy stav, kdy své dluhy nestíháte platit včas, nebo vůbec.

Základní princip oddlužení spočívá v ukončení vymáhání všech dluhů. Pokud soud uzná, že jste v osobním bankrotu a následně povolí tento stav řešit formou oddlužení, věřitelé musí své pohledávky přihlásit a tyto přihlášené pohledávky jsou pak v rámci oddlužení hrazeny.

Výše měsíčních splátek je ovlivněna zejména Vašimi příjmy a výši nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka se odvíjí od počtu osob, ke kterým ze zákona máte vyživovací povinnost (manželka/manžel, nezaopatřené děti, atd).

Hrazení pak probíhá buď prodejem Vašeho majetku, nebo – a o to většina lidí usiluje – splátkami, kdy za pět let musíte uhradit alespoň 30% všech dluhů. Pokud do pěti let uhradíte alespoň 30% svých dluhů, soud rozhodne, že zbytek dluhů nemusíte platit. Jste oddluženi a staří věřitelé již nemohou dluhy více vymáhat.

Pokud máte nejasnosti, přejděte na nejčastější otázky nebo nám napište.

Pokud máte otázky nezodpovězené v „Nejčastější otázky“ , kontaktuje nás, nebo osobně navštivte.

Návrh na oddlužení.

kolik to stojí a co vám za to garantujeme

„!!!POZOR!!! Od 1. 1. 2017 smí být návrh na oddlužení podán pouze advokátem, notářem, exekutorem, insolvenčním správcem nebo právnickou osobou akreditovanou ministerstvem. Návrh podaný jinou osobou (dlužníkem) soud odmítne!!!“

Úvodní osobní konzultaci Vám v naší advokátní kanceláři poskytneme ZDARMA. Při této konzultaci Vás detailně seznámíme s průběhem insolvenčního řízení a formami oddlužení, posoudíme, zda pro zda splňujete všechny podmínky pro schválení oddlužení a spočítáme Vám, kolik v rámci oddlužení zaplatíte svým věřitelům a jaká částka Vám každý měsíc zůstane na živobytí.

Pokud nám napíšete a uvedete

 • výši Vašeho příjmu
 • orientační výši Vašich dluhů
 • počet vyživovaných osob (manželka/manžel, nezaopatřené děti),
jsme schopni Vám i po emailu odpovědět, zda na oddlužení dosáhnete.

Pokud se následně rozhodnete pro vypracování návrhu na povolení oddlužení, činí odměna advokáta za jeho kompletní vypracování částku 4.000 Kč. Pokud přijdou společně manželé, činí částka za vypracování návrhu na povolení oddlužení 6.000 Kč, protože vypracovat insolvenční návrh manželů je složitější.

Tato cena zahrnuje

 • komplexní posouzení Vaší situace
 • vypracování návrhu na povolení oddlužení včetně všech příloh
 • další konzultace nezbytné pro vypracování návrhu (telefonické, osobní), a to až do rozhodnutí o úpadku a jeho řešení

Pokud nechcete absolvovat řízení o schválení oddlužení sami, rádi Vás zastoupíme. Cena za právní zastoupení činí pro ty z Vás, kteří bydlí v Praze a Středních Čechách 2.000 Kč. Pro ostatní je stanovena cena za zastoupení dle domluvy.

Cena může zcela být výjimečně navýšena, a to v případech, kdy je věc mimořádně složitá např. kvůli použití cizího jazyka, nedostatku podkladů nebo velkým počtem dluhů. Pokud by měla být cena navýšena, sdělili bychom Vám to hned na první konzultaci, která je poskytována ZDARMA. Dodatečně Vám cenu zvyšovat nebudeme.

co vám můžeme garantovat?

 • Odbornost, protože Váš návrh sepíše advokát, který je jako jediný ze zákona oprávněn poskytovat právní služby a za toto poskytování také nese zákonnou odpovědnost a proti případným pochybením je povinně pojištěn.
 • Serióznost, protože jsme vázáni advokátní etikou. Našim zájmem tedy není – na rozdíl od mnohých pochybných společností – pouze inkasovat peníze. Pokud zjistíme, že oddlužení pro Vás není ta pravá cesta, řekneme Vám to.
 • Váš insolvenční návrh nebude z formálních důvodů odmítnut. Pokud by se to přeci jen náhodou stalo, tak buď vypracujeme návrh nový, nebo Vám vrátíme peníze – podle toho, co zvolíte.

co vám naopak garantovat nemůžeme?

 • Že Vám soud oddlužení schválí, nebo že ho schválí povolením splátkového kalendáře, protože schválení oddlužení je závislé na Vašem příjmu a výši Vašich dluhů a povolení splátkového kalendáře, pokud máte majetek větší hodnoty, na rozhodnutí většiny věřitelů.
 • Že Vám soud insolvenční návrh neodmítne, pokud nám nedodáte potřebné podklady.
 • Že budete oddlužení, protože k oddlužení musíte uhradit po dobu pěti let alespoň 30% svých dluhů.

nejčastější otázky

otaznik Co je to úpadek?
Říká se tomu také insolvence nebo osobní bankrot. Jde o situaci, kdy máte dva a více věřitelů, kterým buď nejste schopni platit jejich pohledávky vůbec, nebo pozdě a v nedostatečné výši.
otaznik Jaké jsou možnosti řešení úpadku?
U fyzické osoby to může být oddlužení, v tom horším případě konkurz.
otaznik Co je to oddlužení?
Oddlužení je způsob řešení úpadku. Pokud soud oddlužení schválí, tak musíte během pěti let uhradit alespoň 30% dluhů těch věřitelů, kteří se do se svoji pohledávkou u soudu přihlásili. Pokud se Vám to podaří, soud Vás od zbytku nezaplacených dluhů oprostí.
otaznik Jaká je bezprostřední výhoda oddlužení?
Kromě toho, že se můžete zbavit až 70% svých dluhů, tak jsou přerušena veškerá vymáhací řízení, přerušeny veškeré exekuce, v důsledku čehož nenabíhají další náklady za advokáty, exekutory a inkasní agentury. Rovněž přestanou naskakovat pokuty, poplatky a přestanou běžet úroky.
otaznik Zanikají oddlužením všechny dluhy?
Bohužel nezanikají. V oddlužení nezaniknout dluhy zajištěné zástavním právem. Ty se musí uspokojit ze 100% V oddlužení taky nezanikají „nové dluhy“, tj. ty dluhy, které vzniknou po schválení oddlužení.
otaznik Jakým způsobem je možno oddlužení realizovat?
První možností je forma splátkového kalendáře, kdy kromě nezabavitelného minima zasíláte všechny své příjmy insolvenčnímu správci, který peníze rozdělí mezi přihlášené věřitele. Druhou možností je prodej majetko vé podstaty (typicky nemovitost, družstevní podíl, cenné věci), kdy peníze z tohoto prodeje dostanou přihlášení věřitelé.
otaznik Kdo rozhoduje o formě oddlužení (splátkový kalendář, prodej majetkové podstaty)?
O formě oddlužení rozhodují věřitelé.
otaznik Co když jsou moje dluhy tak vysoké, že nemohu uhradit ani 30%?
Soud může oddlužení i tak schválit, pokud by s tím souhlasili věřitelé. Další možností je sehnat peníze z jiných zdrojů – např. prostřednictvím darovací smlouvy. Pokud se ani to nepodaří, tak soud návrh na oddlužení zamítne nebo (pokud už bylo povoleno) oddlužení zruší a vyhlásí konkurz.
otaznik Co je to konkurz?
Konkurz je forma řešení úpadku, kdy insolvenční správce zpeněží majetek, který je možno prodat (podobně jako v exekuci). Po ukončení konkurzu však dluhy nezanikají.
otaznik Mohou o oddlužení žádat manželé?
Ano, mohou, dokonce tak mohou žádat společně.
otaznik Mohou o oddlužení žádat podnikatelé?
Ano, ale je to složitější. O oddlužení je v případě, že máte dluhy z podnikání, možné žádat jen v tom případě, že s tím budou souhlasit věřitelé, jejichž pohledávky vznikly z podnikatelské činnosti dlužníka. Další možností, kdy může živnostník o oddlužení žádat – a to bez souhlasu věřitelů – je, že se jedná o takové pohledávky, které se nepodařilo uspokojit v rámci předchozího insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka.
otaznik Dosáhnu na oddlužení? Je to pro mě vhodná cesta?
Napište nám a objednejte se na nezávaznou konzultaci ZDARMA.

kontakt

JUDr. Dan Zwieb, advokát
Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: 222 969 343
mobil: 603 275 839
e-mail: office@akzwieb.cz

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz: